Hutnění

je technologie používaná ve stavebnictví, je metodou mechanického zvyšování hustoty materiálu. Slouží pro zvýšení únosnosti materiálu, zamezení sesedání, předchází poškození mrazem, zlepšuje stabilitu, omezuje propustnost vody.
Při nedostatečném zhutnění jsme často svědky sesedání překopů silnic, praskání základů staveb, praskání potrubí, eroze („podemílání“) staveb a dalších nepříjemných jevů. Zhutňovací metody i technika jsou přitom poměrně cenově nenáročné a dostupné. Jejich správným použitím tak lze jednoduchým a levným způsobem zamezit značným škodám.
V běžné praxi se jedné zejména o zhutňování zemin, zhutňování živičných povrchů a zhutňování při pokládce zámkové dlažby. Každý z těchto materiálů má svá specifika, která se dále pokusíme ve stručnosti nastínit. Zájemce o detailní informace odkazuji na dostupnou literaturu.

Volba typu zhutňovacího stroje

Pro výše popsané druhy prací se používají tyto typy strojů:

  • vibrační desky jednosměrné či reverzní
  • vibrační pěchy
  • vedené vibrační válce

Tyto stroje si můžete půjčit v naší půjčovně.