Stavební činnost

  • Bytová výstavba - stavba rodinných domů
  • Rekonstrukce, modernizace a sanace staveb, zakládání staveb
  • Komunikace - realizace místních komunikací, parkovišť a zpevněných ploch, pokládka zámkové dlažby
  • Inženýrské sítě - realizace kanalizací, rozvodů vody, plynu a elektro.
  • Demolice - budov, objektů a zpevněných ploch.