Dlažby

Zámková dlažba

Zpravidla je kamenná, může však být i z betonových nebo keramických dílců, cihel a podobně. V posledních letech je dláždění betonovou dlažbou populárnější od dříve obvyklého asfaltu. Přínos betonové dlažby je v ceně a v její praktičnosti.
Zámková dlažba je typ dlažby ze zhutněného betonu, který má svrchní stranu pohledovou (upravenou pro lepší vzhled). Jednotlivé dlaždice jsou navrženy a pokládány tak, aby do sebe vzájemně zapadaly. Tím je dosaženo vysoké stability a odolnosti zejména proti horizontálnímu posunu. Zámková dlažba se vyrábí prefabrikací z betonu.
Výhodou zámkové dlažby je to, že v případě potřeby se dá rozebrat a použít znovu. Jednotlivé díly dlažby mohou mít různé odstíny, díky čemuž vzniká možnost vytváření různých obrazců, nápisů či prvků praktického charakteru – např. na parkovištích je barevná odlišnost využita k zobrazení parkovacích čar či parkovacích míst pro vozíčkáře. Dlažba se pokládá na sucho do pískového lože.
Před nákupem je dobré ujasnit si požadavky kladené na zátěž dané dlažby.

Dlažba - KB vegetační tvárnice

Vegetační tvárnice lze využít všude, kde požadujete funkčnost a zachování přírodního vzhledu. Lze je využít pro zpevnění terénu nebo svahů se současným zachováním vegetačního prostoru pro libovolný výběr květin, travin nebo okrasných křovin.

Dlažba

Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, která se vyznačuje vysokou pevností, mrazovou odolností i velmi vkusným estetickým ztvárněním.

 Dlažba

Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, která se vyznačuje vysokou pevností, mrazovou odolností i velmi vkusným estetickým ztvárněním. Dlažba se vyrábí ve výšce 60 a 80 mm.

Technický popis

Dlažba je vyráběna jako dvouvrstvá z vysokopevnostního betonu technologií vibrolisování. Tlakem a vibrací je dosaženo dokonalého zhutnění a tím následně vynikajících fyzikálních vlastností.

  • svým plastickým povrchem umožňuje nevidomým chodcům snadnější orientaci například na přechodech
  • nejrozšířenější (nejpoužívanější) tvar zámkové dlažby
  • velmi pevná vazba jednotlivých kamenů a tím vysoká odolnost vůči veškerému namáhání zpevněné plochy

barva - Přírodní

Přírodní
Červená
Hnědá
Černá
Žlutá

Ičko

Dlažba je vyráběna jako dvouvrstvá z vysokopevnostního betonu technologií vibrolisování. Tlakem a vibrací je dosaženo dokonalého zhutnění a tím následně vynikajících fyzikálních vlastností.
Zámková dlažba s vazbou v podélném i příčném směru, dlažba vhodná pro plochy s velkým namaháním.

Dlažba Ičko

dlažba Ičko , půlka

dlažba Ičko, kraj

dlažba Ičko, rovná

dlažba Ičko - pro nevidomé

Dlažba Vlnka

dlažba Vlna, rovná

dlažba Vlnka, kraj

dlažba Vlnka, půlka

Palisáda čtvercová hladká

palisáda čtvercová hladká

Prvek zahradní architektury vyroben z vysocepevnostního vibrolisovaného betonu. Tlakem a vibrací je dosaženo dokonalého zhutnění a tím následně vynikajících fyzikálních vlastností. Vyrovnávání výškových nerovností v terénu. Výška palisády 40cm.

Použití:

  • schodiště
  • záhony

Dlažba - Slepecká zámková dlažba

Dlažba pro nevidomé nebo slabozraké. Tato specializovaná dlažba doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je potřeba upozornit nevidomé na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku aj.

Dlažba - Odvodňovací žlaby

Odvodňovací žlaby jsou cenné prvky v infrastruktuře, které snesou nejvyšší zátěž a téměř nepozorovaně plní své úkoly. Odvodnění je zapotřebí všude tam, kde musí srážky kontrolovaně odtékat, především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles, svažitých nezpevněných ploch, ke zpevnění vodotečí a podobně.

Dlažba - KB zahradní obrubníky

Zahradní obrubník najde své využití všude tam, kde potřebujete oddělit zahradní plochu od vydlážděných ploch nebo pro ohraničení trávníků. Vyrábí se ve stejných barevných provedeních jako dlažba.
Zahradní obrubník osazujeme stejně jako palisády do betonového lože výšky 8-10 cm. Betonové lože je provedeno ze zavlhlé betonové směsi. Doporučené minimální kotvení do základu je cca. 1/3 výšky obrubníků.