Terénní úpravy

  • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
  • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
  • rovnání a svahování terénů
  • výkopové a zahrnovací práce
  • rozhrnování štěrků
  • demolice objektů
  • jiné zemní či výkopové práce
  • výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)