Zemní práce

 • těžba zeminy
 • skrývka ornice
 • výkopy základů a základových pásů, plotů
 • výkopy inženýrských sítí
 • výkopy kanalizace
 • výkopy stavebních jam
 • výkopy pro izolaci základu domu – (nopová folie, drenážní potrubí, geotextilie, štěrk)
 • výkopy pro: bazény, čističky, jímky
 • přípravné práce pro stavby – zhotovení příjezdových cest, komunikací, chodníků: různé materiály a možnosti provedení
 • čištění rybníků, potoků, vodotečí
 • terénní úpravy